Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av NVE. Med hjemmel i vannressurslovens § 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 8-3 og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 12, skal anleggseier betale et gebyr for dette tilsynet.

Det er fastsatt beregningsregler som viser hvilke faktorer som legges til grunn for utregning av tilsynsgebyrene. Beregningsreglene kan lastes ned på denne siden under relatert informasjon i høyre kolonne.

Kontaktinformasjon | Gebyr

Relatert informasjon

Oversendelsesbrev

Beregningsregler