Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.05.2019 , sist oppdatert 27.05.2019

Innrapportering av kontaktinformasjon for KBO-enheter

NVE har utviklet et Altinn skjema for innrapportering av kontaktinformasjon til KBO-enhetene.

Skjemaet forventes ferdigstilt innen sommeren 2019.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) ved ledelsen i virksomheten, eller den ledelsen har bemyndiget, for eksempel beredskapskoordinator. Hver KBO-enhet er ansvarlig for å holde NVE fortløpende oppdatert om endinger i disse opplysningene. Korrekt informasjon er viktig for raskt å kunne nå KBO-enheter i en krisesituasjon.

Skjemaet sendes inn ved endringer av kontaktinformasjon i eksisterende KBO-enheter. Ved nyopprettelser og virksomhetsendringer (for eksempel fisjon og fusjon) send informasjon, inkludert nye eller slettede organisasjonsnumrene til seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

NVE oppfordrer til å kontrollere og oppdatere informasjonen i dette skjemaet minimum årlig.

 

 

Dette skjemaet er hjemlet i:

Energiloven § 9-1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

Kraftberedskapsforskriften § 2-2 Organisasjon og funksjon

Vedtak om beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO av 16.12.2015 (u.off Offentleglova §21)

 

Dette skjemaet erstatter tidligere vedlegg til kraftberedskapsforskriften som omhandlet innrapportering av kontaktopplysninger.