Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.02.2009 , sist oppdatert 30.04.2019

Tilsynssamarbeid mellom DSB og NVE

Både bransjen og Riksrevisjonen tok i 2008 opp spørsmålet om forbedret samordning mellom DSB og NVE i tilsynet med energiselskapene.

Også uavhengig av dette pekte direktoratenes egen prosjektgruppe som vurderte erfaringene etter strømbruddet i Steigen i 2007 på behovet for bedre struktur på koordineringen av tilsynsvirksomheten. Som følge av dette etablerte direktoratenes ledelse et eget tilsynsforum våren 2008.

NVE leder tilsynsforumet i den første fasen av samarbeidet. Deretter er planen at ledelsen skal alternere mellom direktoratene.

Målet til tilsynsforumet er:

Utnytte samlede ressurser på en måte som tilrettelegger for mest mulig effektivt tilsynsarbeid fra DSB og NVE. 
Tilrettelegge for rasjonell tidsbruk hos energiselskapene.
Videreutvikle struktur og faglige innhold i tilsynene som gjennomføres av DSB og NVE.

Det er etablert en egen handlingsplan. Gjennom Tilsynsforum DSB - NVE skal direktoratene samarbeide om ulike aktiviteter, slik som samtidig tilsyn, tilsynskonferanse, utveksling av tilsynsplaner og felles tilsynsplaner.

Viktige aktiviteter som er planlagt er opplæring av direktoratenes tilsynsmedarbeidere i hverandres regelverk, hospitering på hverandres tilsyn, prosjekt for felles varsling ved hendelser, seminar med bransjerepresentanter og gjennomføring av samtidige tilsyn.