Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.07.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Ny kraftproduksjon

Oversikten viser NVEs, Olje- og energidepartementets (OED) og kommunenes endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Oversikten omfatter ny vannkraft og vindkraft i Norge. For vannkraftprosjekter skilles det mellom opprustning og utvidelse, små vannkraftverk samt vannkraft over 10 MW.

Et vedtak er endelig enten når NVEs vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter klagebehandling eller innstilling.

Oversikten vil publiseres hvert kvartal. Rapporten gir tall for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret.

 

Ny kraftproduksjon 2019

Om datagrunnlaget for Ny kraftproduksjon

Tallene i denne oversikten vil ikke direkte kunne sammenlignes med tall for NVEs vedtak isolert sett, fordi NVEs vedtak kan klages inn til OED. En klage gjør at endelig vedtak kommer senere og at utfallet av myndighetenes vurdering kan bli endret.

Informasjonen er basert på NVEs databaser, som også inneholder informasjon om OEDs vedtak. Informasjonen i databasene registreres hovedsakelig manuelt, og det tas forbehold om mulige feil og unøyaktigheter.

Oversikten over utbygd vannkraft er basert på løpende innrapportering fra utbyggerne. Informasjon om anlegg som er under bygging hentes fra flere kilder, særlig godkjenning av detaljplaner, men også fra media og direkte kontakt med utbyggere.