Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.03.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Om magasinstatistikken


Norge har over 1600 vannkraftverk som står for 96 % av kraftproduksjonen i landet. Omtrent 1200 innsjøer er regulert til kraftproduksjon - magasiner som gjør det mulig for kraftverkene å lagre energien i vannet og produsere kraft når den trengs. 

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet.

Hva er magasinstatistikken?

Illustrasjon av hvilke data som utgjør magasinstatistikken. Illustrasjon: NVE

1. For hvert magasin i Norgesmagasinet summeres energiekvivalentene til de nedenforliggende kraftverkene i vassdraget slik at man kan regne om vannvolumet til energiinnhold.

Vannvolum til energiinnhold: Illustrasjon: NVE

2. Energiinnholdet summeres i områder og deles på energiinnholdet ved fulle magasiner slik at man får fyllingsgraden.

Formel for beregning av fyllingsgrad. Illustrasjon: NVE

3. Fyllingsgraden for hele landet og enkeltområder sammenlignes med historiske verdier for å vurdere kraftressurssituasjonen.

Illustrasjon av sammenlikning av magasinområder. Illustrasjon: NVE

Hva brukes magasinstatistikken til?

Markedsinformasjon

Magasinfyllingen er en viktig indikator på kraftressurssituasjonen både i hele landet og spesielt hvert av elspotområdene.

Dette påvirker hvordan folk kjøper og selger kraft og elsertifikater.

Energiknapphet

Ved å følge med på magasinfyllingen for både hele landet og enkeltområder hver uke kan man oppdage knapphet tidlig og slik at forsyningssikkerheten kan bevares.

Ekstraordinære hendelser

Når for eksempel en viktig kraftlinje eller et stort kraftverk faller ut, danner magasinstatistikken en del av grunnlaget for å vurdere situasjonen og avgjøre hvilke tiltak som må gjøres for å opprettholde kraftforsyningen.

Tidslinje for ukentlig magasinstatistikk

Datainnsamling og analyse. Illustrasjon: NVE

Datainnsamling og analyse. Illustrasjon: NVE

Magasinkapasitet

Magasinkapasiteten i Norge per april 2019 er beregnet til 86,9 TWh. Denne verdien vil bli oppdatert årlig, basert på endringer i magasinene og kraftverkene. Metodikken for beregning av magasinkapasiteten er beskrevet i prosessbeskrivelse av beregning av magasinkapasitet og magasinstatistikk (PDF).

Last ned grunnlagsdataene brukt i beregningen her:

Forrige gang oppdaterte NVE magasinkapasiteten i 2017. Les mer om dette i Utvidelser i eksisterende vannkraftanlegg har gitt Norge større magasinkapasitet.

Informasjon om de viktigste endringene gjort 8.april 2019 finnes i Magasinstatistikken flyter til nve.no