Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.11.2014 , sist oppdatert 16.09.2021

Kraftsystemutredninger 2017 og 2018

Den siste kraftsystemutredningen for transmisjonsnettet ble levert 1. oktober 2017 og de nyeste regionale kraftsystemutredningene ble levert i juni 2018. Hovedrapportene er tilgjengelige på de ansvarlige nettselskapenes hjemmesider. Linker til disse er i kolonnen til høyre.

NVE-rapporten Status og prognoser for kraftsystemet 2018 gir en sammenstilling av data samlet inn i de regionale kraftsystemutredningene for 2018 i tillegg til informasjon om distribusjonsnettet og transmisjonsnettet. 

Kraftsystemutredningene gir oversikt over dagens kraftsystem og mulige fremtidige utviklinger og planer. Hver kraftsystemutredning har en offentlig del, kalt hovedrapporten og en grunnlagsrapport for de med tjenstlig behov. Grunnlagsrapporten er underlagt taushetsplikt på grunn av at den inneholder sensitive opplysninger om kraftsystemet.

Grunnlagsrapporten er kun tilgjengelig for de med tjenstlig behov og kan fås ved å kontakte det ansvarlige nettselskapet.