Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2011 , sist oppdatert 16.09.2021

Utredningsområder og -ansvarlige

NVE har utpekt en utredningsansvarlig konsesjonær innefor et gitt geografisk område. Den utredningsansvarlige har ansvaret for å koordinere arbeidet med en langsiktig kraftsystemutredning i sitt område. Det er etablert 18 utredningsområder i Norge. 17 av disse er regionale områder der det utredes for regionalnettet [33 kV – 132 kV] mens ett ansvarsområde gjelder utredning av sentralnettet [132 kV – 420 kV] i Norge. Generelt følger områdene fylkesgrensene, men det finnes noen unntak.

Kart over regionale utredningsområder i Norge