Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2011 , sist oppdatert 16.09.2021

Utredningsområde 19 Midtre Nordland

Utredningsområdet omfatter Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Skjerstad, Steigen, Sørfold, Træna og Tysfjord kommuner i Nordland fylke. I utredningsområdet inngår ikke den nord-vestlige delen av Tysfjord kommune, som omfattes av områdekonsesjonen til Ballangen Energi AS.

Utredningsområdets navn   MIDTRE-NORLAND
Utredningsansvarlig selskap   NORDLANDSNETT AS 
Kontaktperson   Bjørn B. Pedersen 
Telefon   75 54 51 10
Saksbehandler i NVE   Christine Birkeland
Saknummer i NVE     200700811


29.3.2010 fattet NVE vedtak om at BE Nett AS skal koordinere utarbeidelse av kraftsystemutredning i Midtre Nordland. BE Nett AS overtok da utredningsansvaret fra SKS Nett AS.

19. november 2010 endret BE Nett AS navn til Nordlandsnett AS.