Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2011 , sist oppdatert 16.09.2021

Utredningsområde 22 Finnmark

Utredningsområdet omfatter Finnmark fylke, unntatt Kautokeino kommune. I utredningsområdet inngår heller ikke vestlige deler av kommunene Loppa og Kvænangen som omfattes av områdekonsesjonen til Nord-Troms Kraftlag AS.

Utredningsområdets navn   FINNMARK
Utredningsansvarlig selskap   VARANGER KRAFTNETT AS
Kontaktperson   Trond Tolk
Telefon   78 96 26 00
Saksbehandler i NVE   Jonas Skaare Amundsen
Saknummer i NVE     200700814

Finnmark Energiverk, Statnett SF har tidligere vært planansvarlig i Finnmark.