Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2011 , sist oppdatert 16.09.2021

Utredningsområde 7 Vestfold og Telemark

Utredningsområdet omfatter Vestfold og Telemark fylker.

Utredningsområdets navn   Vestfold og Telemark
Utredningsansvarlig selskap   SKAGERAK NETT AS
Kontaktperson   Ida Bakke
Telefon   35 93 50 00
Saksbehandler i NVE   Ingrid Bjørshol Holm
Saknummer i NVE     200700800


Planområdene Vestfold og Telemark ble slått sammen til ett
planområde i november 2001. SKK Nett AS var tidligere planansvarlig for
Telemark, Vestfold Kraftnett AS var tidligere planansvarlig for Vestfold. 
Tidligere saksnummer 199500803 og 199500906