Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Energi- og effektbalanse og data for produksjon og forbruk

foe § 13, tredje ledd: 

Grunnlagsrapporten skal angi energi- og effektbalanse, samt data for elektrisitetsproduksjon og ‑forbruk innenfor utredningsområdet de siste ti år. For alle regionalnettspunkt skal maksimalt effektforbruk, årlig energiforbruk, samt netto utveksling i transmisjonsnettets maksimallasttime angis.

Data som skal leveres for å oppfylle denne bestemmelsen bør leveres ved å fylle ut regnearket for datainnsamling. Følgende forutsetninger gjelder for dataene som skal leveres:

  • Verdiene for maksimalt effektforbruk skal ta utgangspunkt i den timen med høyest belastning i regionalnettet og bør helst være målte data. Dersom det ikke eksisterer målinger for hvert punkt kan maksimallasten estimeres. Det bør i dette tilfellet forklares hvordan estimeringen er utført og eventuelle forutsetninger som ligger til grunn.
  • Forbruk bør oppgis som både temperaturkorrigerte og absolutte verdier
  • Forbruk bør fordeles på kategoriene alminnelig forsyning og stort forbruk (tidligere KII) og uprioritert forbruk. Statnetts definisjon av stort forbruk bør benyttes: Minimum 15 MW og 5000 timer brukstid. En liste over hvilke bedrifter som inngår i stort forbruk i hvert område bør også oppgis i regnearket.

 

I tilelgg bør figurer som viser disse dataene, aggregert for hele utredningsområdet presenteres i grunnlagsrapporten. Dette gjelder:

  • Effektforbruk, -produksjon og -balanse de siste ti årene
  • Elektrisitetsforbruk, -produksjon og -balanse de siste ti årene.

Både temperaturkorrigerte og absolutte forbrukstall bør angis. Fordelingen av forbruk i alminnelig forsyning, stort forbruk og uprioritert forbruk bør framkomme.