Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Gebyr

Gebyr

Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av NVE. Med hjemmel i vannressurslovens § 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 8-3 og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 12, skal anleggseier betale et gebyr for dette tilsynet.

Det er fastsatt beregningsregler som viser hvilke faktorer som legges til grunn for utregning av tilsynsgebyrene. Beregningsreglene kan lastes ned på denne siden under relatert informasjon i høyre kolonne.

Relatert informasjon