Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Innrapportering og damdatabasen SIV

I henhold til forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 2-10 skal ansvarlige (eiere) for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 til 4 innrapportere opplysninger til NVE innen 1. mars hvert år. Disse opplysningene skal innrapporteres gjennom Damdatabasen SIV.

Samtlige eiere av vassdragsanlegg gitt innsyn i egne data gjennom Damdatabasen SIV. SIV står for Sikkerhet i vassdrag og inneholder blant annet informasjon om vassdragsanlegg, personell, kompetansegodkjenninger, tilsyn og øvrig saksbehandling.

NVE oppfordrer alle med vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere om å logge inn i Damdatabasen SIV for å gjøre seg kjent med informasjonen i databasen, samt gi tilbakemelding til NVE om eventuelle feil eller mangler. Vassdragsanlegg registrert i SIV benyttes som grunnlag for beregning av årlig gebyr. Det er derfor viktig at eventuelle feil eller mangler meldes til saksbehandler ved seksjon for damsikkerhet i NVE.


Merk at den som skal benytte Damdatabasen SIV på vegne av foretak må inneha Altinn-rollen Energi, miljø og klima.
Veiledning for delegering av rettigheter i Altinn, finnes i kolonnen til høyre.

 

PS: Opplysningene skal senest oppdateres innen 1. mars hvert år, men SIV er tilgjengelig hele året - og det oppfordres til å oppdatere opplysninger i SIV kontinuerlig.