Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Fagansvarlig

Fagansvarlig etter forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) skal benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger og planer som har med vassdragsanlegg å gjøre gjennomføres og dokumenteres i samsvar med forskriftens krav. NVE godkjenner fagansvarlige på bakgrunn av utdannelse og relevant praksis, men de er selv ansvarlige for arbeidet som gjøres.

Hvordan søke om godkjenning som fagansvarlig?
For å bli godkjent som fagansvarlig innenfor et fagområde må du levere en søknad til NVE der du dokumenterer av kvalifikasjonskravene i damsikkerhetsforskriften § 3-5 er oppfylt.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Søknadsskjema.
  • Vitnemål med karakterutskrift.
  • Praksisliste for hvert fagområde som viser til relevante prosjekt, der type anlegg og dimensjoner er oppgitt. Følg rådene for utfylling som er oppgitt i malen for praksisskjema.
  • CV.

Søknad sendes NVE, på e-post til nve@nve.no
eller til postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.


Hvilke fagområder kan jeg søke om godkjenning for?

  • Fagområde I Betong-/murdammer med fundament
  • Fagområde II Fyllingsdammer med fundament
  • Fagområde III Stenge og tappeorganer, rør og tverrslagsporter
  • Fagområde IV Flomhydrologi
  • Fagområde V Hydraulikk og flomavledning


Ekstra informasjon om krav for søkere i fagområde V
Fagområde V ble innført i 2011. Informasjon om krav til utdannelse og praksis for godkjenning i fagområde V kan lastes ned her.

Frister
Godkjenning skjer kvartalsvis, og det er satt følgende frister for innsending av søknad til NVE:

1. mars (for godkjenning gjeldende fra 1. april) 
1. juni (for godkjenning gjeldende fra 1. juli)
1. september (for godkjenning gjeldende fra 1. oktober)
1. desember (for godkjenning gjeldende fra 1. januar påfølgende år)

Oversikt over praksis

Listen skal fylles ut og vedlegges søknaden

Praksisliste (bokmål)

Praksisliste (nynorsk)