Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)

Ethvert vassdragsanlegg i konsekvensklasse 4, 3, 2 eller 1 skal til en hver tid ha VTA med NVE-godkjenning. VTA er en kvalifisert person som har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften), § 3-6 omhandler søknad om, og NVEs godkjenning av, VTA og stedfortredende VTA. Kvalifikasjonskravene til VTA og stedfortrende VTA omhandles i § 3-3. Forskriften stiller krav om at alle eiere av vassdragsanlegg i bruddkonsekvensklasse 4, 3, 2 og 1 skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). 

VTA godkjennes av NVE. Godkjenning av stedfortrende VTA kreves først ved stedfortrederperiode mer enn et halvt år.

Skjema for søknader om godkjenning av VTA finnes i høyre kolonne, og skal inneholde/angi:

  • hvilke vassdragsanlegg, med klasseangivelse, det søkes godkjenning for 
  • personlige opplysninger (navn, e-post, privatadresse, alder)
  • utdannelse (skole, studieretning, grad, fagkrets) og relevant etterutdanning (tittel på kurs, varighet, innhold, arrangør, eksamen etc.)
  • damsikkerhetskurs (krav om å ha gjennomført Damsikkerhet I for anleggseiere i klasse 4, 3, 2 og 1 og Damsikkerhet II for eiere av anlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2). Begge kurs må gjennomføres med bestått eksamen
  • praksis (arbeidsgiver, ansettelsestid, arbeidsoppgaver, ansvar, plassering i organisasjonen, tittel etc.)

 

VTA og stedfortredende VTA skal som hovedregel være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget. Den ansvarlige skal sørge for at det foreligger skriftlig avtale som regulerer eventuell annen tilknytningsform for VTA og stedfortredende VTA. 

Saksbehandler er Hanne Marthe Østvold, e-post hmoe@nve.no, tlf. 22 95 94 48.

Søknad sendes NVE på e-post nve@nve.no eller Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO.