Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.06.2017 , sist oppdatert 16.09.2021

Ang. dam Storvatn, Sortland

NVE fikk i ettermiddag inn en bekymringsmelding om gravearbeid ved dam Storvatn, og fulgte opp med å sende en ingeniør til stedet. NVE følger situasjonen nøye og bistår kommune og politi.

Status per kl 10. fredag 30.06.
Kommunens arbeid ved dammen er stoppet, og midlertidige sikringstiltak iverksatt. Kommunen må sende inn planer for evt. videre arbeid ved dammen til Sortland kommune. Det har vært vakthold ved dammen i natt. Vurdering av videre vakthold og oppfølging av de foreløpige sikringstiltakene blir gjort fortløpende.

NVE som tilsynsmyndighet vil fortsette å følge opp kommunen og dammen.

------------

- Vi så at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen. Bekymringen var så stor at vi kontaktet kommunen og politiet slik at utsatte boliger kunne evakueres, sier Lars Grøttå, leder for NVEs damtilsyn.

Den foreløpige rapporten var at tre leilighetsbygg, noen eneboliger og trafoen til Statnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

- I løpet av kvelden ble det satt i gang midlertidige sikringstiltak for å stabilisere og forhindre lekkasje, sier Grøttå.

Det er Sortland kommune som eier dammen.

Kommuneledelsen og NVE skal møtes på morgenen fredag 30.06 for å avklare videre oppfølging.

Damsikkerhet i Norge
Norske dammer skal være, og er trygge. NVE følger opp norske dammer gjennom tilsyn, rådgiving og ved å utforme regelverk. Dameiere skal rapportere uønskede hendelser til NVE.

I 2016 var vi ute på 429 inspeksjoner ved dammer og andre vassdragsanlegg. NVE kontrollerer også data fra 445 dameiere som årlig rapporterer inn nøkkelinformasjon om dammene. (tall fra årsrapport for tilsyn 2016 ).

Se NVEs årsrapport for tilsyn 2016