Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.03.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Informasjonsskriv om damsikkerhet 2019

Informasjonsskriv fra NVE 2019 – Damsikkerhet

NVE sender årlig ut informasjon om aktuelle tema vedrørende damsikkerhet til dameiere, vassdragsteknisk ansvarlige og godkjente fagansvarlige. Årets informasjonsskriv omtaler blant annet status og oppfølging av vassdragsanlegg som mangler gyldig vedtak om konsekvensklasse. Det er fokus på tekniske planer og forbislipping av vann i byggetiden, midlertidig tillatelse til å senke vannstanden, samt flomberegninger og sikkerhetsmargin.

Last ned NVEs informasjonsskriv om damsikkerhet for 2019

Kontaktperson:

Seksjonssjef Lars Grøttå, tlf 22 95 92 37