Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.09.2016 , sist oppdatert 16.09.2021

Nytt tilleggsnotat til retningslinjer for flomløp

NVE har oppdatert retningslinjer for flomløp med notat om forvaltningspraksis på CFD-beregninger (numerisk modellering).

NVEs retningslinjer for flomløp, utgitt oktober 2005, omtaler ikke bruk av CFD-beregninger (numerisk modellering). NVE har mottatt flere henvendelser fra dameiere og rådgivere om bruk av CFD-beregninger til dokumentasjon av kapasiteten til ulike typer flomløp. NVE har derfor utarbeidet et notat som beskriver forvaltningspraksisen vi vil følge når det gjelder slike beregninger.

Se notat om forvaltningspraksis på CFD-beregninger.