Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.03.2017 , sist oppdatert 16.09.2021

Rapporterte hendelser og ulykker på vassdragsanlegg 2016

NVE har mottatt melding om i alt 21 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) i 2016, samt tre hendelser som faller utenfor meldeplikten.

Meldeplikten gjelder generelt for vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1-4. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 (ubetydelige konsekvenser) begrenses plikten til å varsle om ulykker.

Av de 21 meldepliktige hendelsene, var det 12 hendelser på dammer og 9 hendelser på vannveier. Det var i alt 9 hendelser som var så alvorlig at de ble kategorisert som ulykker; 4 tilknyttet dammer og 5 tilknyttet vannveier.

Hendelsene er nærmere omtalt i et eget notat: «Rapporterte hendelser og ulykker på vassdragsanlegg 2016». Notatet bidrar til å oppfylle formålet med meldeplikten, om å forebygge at liknende hendelser skjer på nytt, ved å informere om hendelser slik at eier og rådgivere kan ta lærdom. Innmeldte hendelser utgjør også en del av grunnlaget for NVEs prioriteringer av tilsynet med sikkerheten av vassdragsanlegg og for utvikling av regelverket.

Kontaktperson:

Sjefingeniør Grethe Holm Midttømme,

Tlf: 22 95 99 29