Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.04.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Rapporterte ulykker og uønskede hendelser ved vassdragsanlegg i 2018

NVE har mottatt melding om i alt 23 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) ved vassdragsanlegg i 2018.

15 hendelser gjelder dammer og 8 hendelser gjelder vannveier. Det er meldt inn 5 ulykker tilknyttet dammer og 5 ulykker tilknyttet vannveier. Resten er uønskede hendelser.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår en ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE. Det er viktig at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Hendelser knyttet til dammer
Innmeldte hendelser gjelder dammer i konsekvensklasse 1 til 4. Ulykkene omfatter hendelsestypene personskade, dambrudd, overtopping og skade på anlegg.

Hendelser knyttet til vannveier
Innmeldte hendelser gjelder vannveier i konsekvensklasse 0 til 2. Ulykkene omfatter hendelsestypene rørbrudd og skade på eiendom.
NVE har også fått melding om sju hendelser som faller utenfor meldeplikten.

De innmeldte hendelsene i 2018 medførte ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn, med unntak av et dambrudd som førte til evakuering.

 

Les mer om hendelsene i notatet Melding om ulykker og uønskede hendelser 2018.

Om meldeplikten

Meldeplikten gjelder generelt for vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1-4. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 (ubetydelige konsekvenser) begrenses plikten til å varsle om ulykker.

Innmeldte hendelser utgjør også en del av grunnlaget for NVEs prioriteringer av tilsynet med sikkerheten av vassdragsanlegg og for utvikling av regelverket.

NVE-veileder, nr 1/2014, klargjør når meldeplikten inntrer og nivået på meldeplikten.

 

Kontaktperson

Sjefingeniør Grethe Holm Midttømme,
Tlf: 41430462