Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.02.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Veileder for overvåking av vassdragsanlegg

NVE har utarbeidet veileder for overvåking av vassdragsanlegg til § 7-2 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, damsikkerhetsforskriften.

Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 7-2 om overvåking i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg, damsikkerhetsforskriften. Den utdyper også deler av andre paragrafer i damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking.

Denne veilederen, sammen med veileder for revurdering (1/2018), erstatter fullt ut Retningslinjer for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg til §§ 2-6 og 2-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 2-2005) og Retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.


Last ned NVE-veileder 3/2019 Overvåking av vassdragsanlegg

Kontaktperson:

Senioringeniør Goranka Grzanic, tlf. 22 95 97 53