Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.06.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

Veileder for revurdering av vassdragsanlegg

Ny veileder for revurdering av vassdragsanlegg til § 7-5 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Den nye NVE-veileder for revurdering av vassdragsanlegg utdyper bestemmelsene i § 7-5 om revurdering i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Veilederen erstatter omtale av revurdering i retningslinjer for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 1-2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg (dammer og vannveier) i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.

Kontaktperson:

Goranka Grzanic, tlf. 22959753