Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.11.2016 , sist oppdatert 16.09.2021

God praksis

Faktaark om god miljøtilpassing av vassdrags- og nettanlegg

For utbyggere av energi- og overføringsanlegg er det viktig å planlegge og bygge anleggene slik at de gjør minst mulig skade på miljøet, og blir best mulig tilpasset landskapet rundt. NVE har utarbeidet en rekke faktaark som presenterer god praksis når det gjelder miljø- og landskapsforhold.

Faktaarkene utgis suksessivt og erstatter NVEs veileder 2-2005.

 

Nr. 1-2015 Dammer og magasin

Nr. 2-2015 Luke- og sjakthus

Nr. 3-2015 Riggområder

Nr. 4-2015 Inntak

Nr. 5-2015 Avfall, forurensning og støy

Nr. 6-2015 Massedeponi og tipper

Nr. 7-2016 Omløpsventiler

Nr. 8-2016 Vegetasjonsetablering

Nr. 9-2017 Midlertidige anleggsveier