Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.07.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Energibruk

Økt bruk av strøm mot 2040

En av NVEs hovedoppgaver er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Dette betyr blant annet at NVE skal ha god innsikt i hvordan bruken av ulike energibærere utvikler seg, og hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen. På bakgrunn av dette lager vi hvert år en oppdatert oversikt over utvikling i norsk energibruk, med spesiell fokus på strømforbruk. Videre lager vi fremskrivinger av hvordan energibruken i Norge og strømforbruk i våre nære naboland vil utvikle seg i årene fremover. I tillegg gjør vi analyser av enkeltområder og lager faktaark om aktuelle temaer. 

I 2019 publiserte NVE rapporten "Strømforbruk mot 2040" som tar for seg strømforbruket i Norge, Norden og noen utvalgte EU-land. Figuren under er basert på dette arbeidet og viser NVE sine fremskrivninger av det norske strømforbruket frem mot 2040.

Siste energibruksrapport

Kontaktpersoner

Dag Spilde, dsp@nve.no
Mobil: 40 84 21 05