Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 14.05.2019

Avtale avsluttet: Energy Star - Frivillig energimerkeordning for kontorutstyr

Energy Star-avtalen avsluttes for Norge og de to andre EØS EFTA-landene Island og Liechtenstein den 15. november 2018. Energy Star-avtalen mellom EU og USA utløp i februar 2018. Norge har vært del av avtalen gjennom EFTA-samarbeidet.

Aktører som registrerte seg i Energy Star-programmet før opphørsdato 15. november 2018 kan fortsette å benytte Energy Star-merket. Tilsynsmyndighetene i de tre landene skal avslutte bruken av Energy Star-merkene fra denne dato.

 

Energy Star-avtalen avsluttet fra 15. november 2018

Energy Star-programmet er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I Europa omfatter programmet kontorutstyr (informasjon og kommunikasjons-teknologi – IKT-utstyr). Hovedmålet er å bidra til en mer miljøvennlig utvikling ved å fremme produksjon og markedsføring av energieffektivt IKT-utstyr.

Det europeiske Energy Star-programmet har egen hjemmeside. Hjemmesiden inneholder all informasjon som forbrukere, firmaer og offentlig sektor trenger. Den inneholder også en database hvor alt Energy Star-kvalifisert utstyr er registrert. Se lenker under "Relatert informasjon".

Omfattet IKT-utstyr

Omfattet IKT -utstyr er blant annet:
- datamaskiner, herunder stasjonære og bærbare, samt nettbrett. 
- skjermer, herunder dataskjermer og digitale skilt
- bildebehandlingsutstyr, herunder kopimaskiner og printere.
- ekstern strømforsyning (UPS)
- virksomhetsservere.

For en fullstendig og oppdatert liste viser vi til Energy Star-programmet i EUs hjemmeside.

Hvorfor Energy Star?
Merkeordningen viser vei til de energieffektive produktene slik at du kan spare energi, ta vare på miljøet og øke produktlevetiden. Forbrukere og profesjonelle innkjøpere kan være trygge på at de får noe av det mest energieffektive utstyret som er på markedet. Selgere kan signalisere sin miljøprofil. Energy Star-databasen gir oversikt over navn og tekniske spesifikasjoner for alt Energy Star-kvalifisert utstyr.

Energy Star i og utenfor Norge
Ordningen ble opprettet i USA i 1992 av de amerikanske miljømyndighetene EPA (Environmental Protection Agency). Heretter ble den raskt innført også i bl.a. Japan, Australia og Korea. I 2001 inngikk EU og USA en samarbeidsavtale om å innføre merkeordningen for IKT-utstyr i Europa. Energy Star ble gjennomført i norsk rett som forskrift i 2005. Forskriften er revidert flere ganger, og siste gang i oktober 2014. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å spre informasjon om ordningen og føre tilsyn med at ordningen ikke misbrukes i Norge.

Kriterier for å få bære Energy Star-logoen 
Kriteriene, som du finner på den europeiske hjemmesiden, revideres EU-kommisjonen/EPA har klare indikasjoner om en høy markedsandel av Energy Star-kvalifisert utstyr. Ved en revisjon settes kriteriene slik at maksimalt 25 prosent av eksisterende produkter i markedet oppfyller Energy Star-kravene.

Vil du bli partner?
Energy Star-ordningen inviterer også til partnerskap. Både produsenter/leverandører, forhandlere og innkjøpere som er interessert i å markedsføre energieffektivt kontorutstyr, kan tegne partnerskap. Skal du bli partner, må din organisasjon (firma) og produktene dine (hvis du er produsent) registreres hos EU-kommisjonen. De tre ulike typer partnere kjennetegnes på ulike måter:

Produsent-/leverandørpartnere
*Selger Energy Star-kvalifisert utstyr der strømstyringsfunksjonene er aktivert.
*Gir informasjon om Energy Star til forhandlere og kunder.
*Reklamerer med at de deltar i Energy Star-programmet.

Forhandlerpartnere
*Selger utstyr som oppfyller Energy Star-kravene
*Sørger for at salgspersonalet har kunnskap om fordelene ved kontorutstyr som er Energy Star-kvalifisert.
*Hjelper kundene med å identifisere kontorutstyr med Energy Star-logo.

Kundepartnere
*Innfører en politikk som sikrer at det kjøpes inn utstyr som oppfyller Energy Star-kravene.
*Passer på at Energy Star-funksjonene alltid er aktivert i kontorutstyret.
*Gir de ansatte opplæring i innkjøp av Energy Star-kvalifisert utstyr samt i å aktivere de ulike Energy Star-funksjonene.
*Informerer EU-kommisjonen og/eller det nasjonale Energy Star-programmet om oppnådde besparelser både av energi og økonomi som en følge av avtalen.

Kontaktpersoner

Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no)

Offentlige anskaffelser

For offentlige anskaffelser stilles det krav til energibruk og miljøhensyn i anskaffelsesregelverket, se særlig anskaffelsesloven § 5 om miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn.  

Etter anskaffelsesforskriften § 8-6 kan oppdragsgiver
«kreve en bestemt merkeordning som dokumentasjon for at varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene har miljømessige, sosiale eller andre egenskaper som angitt i kravspesifikasjonene, tildelingskriteriene eller kontraktsvilkårene.»

Anskaffelsesregelverket stiller ikke direkte krav om at kontorutstyr som kjøpes inn skal være Energy Star-merket.