Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Datamaskiner og datatjenere (servere)

EU har fastsatt krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere. Kravene innebærer at datamaskiner må ha en strømsparingsfunksjon, og at de ikke kan overstige maksimalgrenser for årlig energiforbruk, energiforbruk i avslått tilstand og hviletilstand. I tillegg må de interne strømkildene til datamaskiner og datatjenere oppfylle minstekrav til effektivitet.

Kravene til datamaskiner og datatjenere er anslått å gi årlige energibesparelser på 16,3 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den totale nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh per år.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Datamaskiner:

  • Maksimalt årlig energiforbruk
  • Hviletilstand
  • Maksimalt energiforbruk i hviletilstand
  • Maksimalt energiforbruk ved «laveste effekttilstand»
  • Minste effektivitet for intern strømkilde
  • Strømsparingsfunksjon som gjør at produktet automatisk går over til laveste effektforbruk ved inaktivitet

Datatjenere:

  • Minste effektivitet for intern strømkilde

Det maksimale årlige energiforbruket tar hensyn til kapasitetsjusteringer som ekstra minne og intern lagring, samt separate grafikkort, lydkort og TV-kanalvelgere.

Det maksimale årlige energiforbruket blir revidert med nye, lavere krav i januar 2016 for stasjonære og bærbare datamaskiner av alle typer og for separate grafikkort.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 617/2013, engelsk / norsk  (Ø)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Datamaskiner og datatjenere engelsk /