Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Eksterne strømkilder (EPS)

EU har fastsatt krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder. Kravene innebærer at eksterne strømkilder ikke må overskride grensene for effektforbruk i ubelastet tilstand, og tilfredsstille minstekravene til gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand.

Eksterne strømkilders årlige elektrisitetsforbruk som skyldes tap ved omformingen og i ubelastet tilstand, er anslått til  17 TWh. Dersom det ikke iverksettes tiltak, forventes forbruket å stige til 31 TWh i 2020. Kravene til eksterne strømkilder er anslått å gi en årlig elektrisitetsbesparelse på 9 TWh innen 2020. Dette tilsvarer omtrent 13 Alta-kraftverk.

Forordningens fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Grenser for effektforbruk i ubelastet tilstand
  • Minste gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand
  • Målinger av effektforbruk i ubelastet tilstand og gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand
  • Informasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen

Kravet til effektforbruk i ubelastet tilstand og gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand avhenger av typen strømkilde og utgangseffekt i henhold til merkeplaten.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 278/2009, engelsk / norsk (Ø)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Eksterne strømkilder engelsk /