Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Eksterne strømkilder - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, antall og type nettverksporter, typen nettverksutstyr, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften og vedlegg I punkt 3 til forordning 278/2009).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Kravene gjelder for eksterne strømkilder som:

 • omformer vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm med lavere spenning
 • bare omformer likestrøm eller vekselstrøm til én utgangsspenning om gangen
 • er beregnet til bruk sammen med en atskilt innretning som utgjør det primære produktet
 • er innesluttet i en fysisk innkapsling atskilt fra innretningen som utgjør det primære produktet
 • har en utgangseffekt i henhold til merkeplaten som ikke overskrider 250 watt
 • skal brukes med elektrisk eller elektronisk husholdnings- eller kontorutstyr som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1275/2008

Produkter som er unntatt fra kravene

 • spenningsomformere
 • avbruddsfrie strømkilder
 • batteriladere (som er direkte koplet til et avtakbart batteri på utgangsgrensesnittet)
 • halogentransformatorer (disse omfattes av økodesignforordningene for lamper)
 • eksterne strømkilder for medisinsk utstyr

Forordningene har presise definisjoner av spenningsomformere, avbruddsfrie strømkilder, batteriladere og halogentransformatorer.

Krav til økodesign

Effektforbruk i ubelastet tilstand

Avhengig av typen ekstern strømkilde og utgangseffekt i henhold til merkeplaten, skal gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand ikke være  lavere enn følgende grenseverdier:

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand

Avhengig av typen ekstern strømkilde og utgangseffekt i henhold til merkeplaten, skal gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand ikke være lavere enn følgende grenseverdier:

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 278/2009, engelsk / norsk (Ø)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Eksterne strømkilder engelsk /