Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Elektriske lamper, lyskilder og tilhørende utstyr

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for lamper, lyskilder og utstyr til drift og kontroll av disse. Spesialprodukter er unntatt fra kravene til energieffektivitet og funksjonalitet, men har særlige krav når det gjelder informasjon og dokumentasjon.

Belysning står for 19 % av elektrisitetsforbruket i verden, og 14 % av elektrisitetsforbruket i EU. Forordningene for lamper og lyskilder er anslått å gi årlige energibesparelser på 102 TWh i 2020. Dette er omlag tre ganger det årlige elektrisitetsforbruket i Danmark (i 2008).

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 244/2009 (of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council) with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps.
Endret ved 859/2009 (liten korreksjon av tabell 5).
Også endret ved 2015/1428.

Commission Regulation (EC) No 245/2009 (of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council) with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps (and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council).
Endret ved 347/2010 (vesentlig endring av flere tabellverdier).
Også endret ved 2015/1428.

Commission Regulation (EU) No 1194/2012 (of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council) with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment.
Endret ved 2015/1428.

Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 (of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council) with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires.
Endret ved 518/2014 (horisontal forordning som endrer flere andre energimerkeforordninger, herunder 874/2012, og omhandler regler for merking på internett, herunder nettbutikker.

The Delegated Regulation (EU) No 874/2012 repeals Commission Directive 98/11/EC with regard to energy labelling of household lamps.

Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015 amending Commission Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps and Commission Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment. 
Endrer 244/2009, 1194/2012 and 245/2009. (Endringen utsetter energieffektivitetskravet for fase 6 fra 2016 til 2018, endrer definisjonen og kravene  til spesialpærer, samt mindre endring av 245/2009).

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Lamper og lyskilder:

 • Krav til energieffektivitet
 • Krav til funksjonalitet eller ytelse
 • Krav til informasjon på nettsteder, skriftlig materiale og lampeemballasje
 • Særlige krav til informasjon og dokumentasjon for spesiallamper, som ikke er beregnet på belysningsformål

Utstyr som lysarmaturer, kontrollutstyr for lamper (strømbegrensere, omformere osv.) og kontrollenheter (dimmere, brytere og sensorer):

 • Krav til energieffektivitet for kontrollutstyr for lamper
 • Samsvarskrav med energieffektive pærer
 • Opplysningskrav

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder for lamper og lysarmaturer.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Etiketten må være godt synlig på produktet eller være klart relatert til produktet på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

 

Eksempel på energietikett for lamper.
Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen til lampen
 • energiforbruk for standard bruk på 1 000 timer per år

 

Eksempel på energietikett for lysarmatur

Lysarmaturetiketten viser energiklassen(e) til lampen(e) og/eller LED som:

 • er bygget inn i lysarmaturen
 • kan brukes i lysarmaturen som lamper som brukeren kan bytte ut
 • er inkludert i lysarmaturpakken som lamper som brukeren kan bytte ut

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 244/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 245/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1194/2012, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 874/2012, eng. / norsk (E)
Forordning 2015/1428, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 347/2010, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 859/2009, engelsk / norsk (Ø)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en «Forbrukerveiledning til energieffektiv belysning», for å hjelpe forbrukerne å velge riktig når de skal kjøpe belysningsutstyr.

Annen informasjon

Presentasjon fra informasjonsmøte på NVE den 14. juni, 2016 ved produktekspert, Peder Øbro

Lenker:
- Guide til gode produkter: topten.eu 
Energismart.no

Økodesignforordningen 2015/1428 endrer:

 • Definisjonene og kravene til spesialpærer, med sikte på å redusere bruken av spesialpærer til allmennbelysning. Vanlige pærer, slik som vanlige glødepærer som ikke oppfyller kravene til energieffektivitet, kan ikke lenger hevdes å være spesialpærer.
 • Kravene til energieffektivitet for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger ved å utsette innstrammingen av fase 6 til 1. september 2018. Innen den tid vil trolig halogenglødelamper til nettspenning (unntatt lamper med G9- eller R7-sokler) være fjernet fra markedet. Kravene til funksjonalitet for armaturer og annet utstyr, som skjerper kravene til kompatibilitet med energieffektive pærer i både fase 2 og 3 av forordning 1194/2012.
 • Kravene til produktinformasjon for spesialprodukter.
 • Kravene til høytrykksnatriumlamper (HPS) og metallhalogenidlamper, noe som gjør det klart at kravene til lampens lystilbakegangsfaktor (LLMF) bare gjelder for lamper som er gjenstand for effektivitetskrav.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk

Ikke-retningsbestemte husholdningslamper (herunder LED-lamper) engelsk /

Retningsbestemte lamper, LED lamper og tilhørende utstyr engelsk /

Lysrør engelsk /

Elektriske lamper og lysarmaturer engelsk /