Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Elektriske motorer - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, produksjonsår, nominelle virkningsgrader, effektivitetsnivå (IE2 eller IE3), merkeutgangseffekt osv. (ref. § 27 i den norske økodesignforskriften og vedlegg 1 punkt 2 til forordning 640/2009).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS

Produkter som er dekket av kravene

Elektriske, trefasede 50 Hz eller 50/60 Hz kortslutningsmotorer med én hastighet som tilfredsstiller følgende kriterier:

 • Har en merkeeffekt mellom 0,75 kW og 375 kW
 • Har 2, 4 eller 6 poler
 • Har en merkespenning på høyst 1 000 V
 • Har merkeverdier basert på kontinuerlig drift

Produkter som er unntatt kravene

 • Motorer som er konstruert for drift fullstendig nedsenket i væske
 • Motorer som er fullstendig innebygd i et produkt (for eksempel gir, pumpe, vifte eller kompressor), slik at energiytelsen ikke kan prøves uavhengig av produktet
 • Motorer som er spesielt konstruert for drift:
  • over 4 000 meter over havet
  • der omgivelsestemperaturen er over 60°C
  • ved en høyere driftstemperatur enn 400°C
  • når temperaturen i omgivelsesluften er under –30°C for alle motorer, eller under 0°C for motorer med vannkjøling
  • når kjølevannstemperaturen ved inntaket til et produkt er under 0°C eller over 32°C
  • i potensielt eksplosive atmosfærer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF (ATEX)
 • Bremsemotorer

Krav til økodesign

De mekaniske kravene til samsvar med økodesign er utelukkende avhengig av motoreffektivitet, og må brukes i samsvar med følgende tidsskjema:

Fra 16. Juni 2011:
Alle motorer som faller innenfor virkeområdet, skal minst oppfylle effektivitetsnivå IE2.

Fra 1. januar 2015:
Motorer med en merkeeffekt på 7,5–375 kW skal minst oppfylle effektivitetsnivå IE3, eller oppfylle effektivitetsnivå IE2 og være utstyrt med turtallsregulator.

Fra 1. januar 2017:
Alle motorer med en merkeeffekt på 0,75–375 kW skal minst oppfylle effektivitetsnivå IE3, eller oppfylle effektivitetsnivå IE2 og være utstyrt med turtallsregulator.

Alle IE-effektivitetsnivåer finnes i tabeller i forordningen, og følger den internasjonale IEC-standarden for motoreffektivitet: IEC 60034-30-1.

Produktinformasjon

Noe av informasjonen som kreves for den tekniske informasjonen, skal også være merket på varig måte på eller nær motorens merkeplate. Dette gjelder følgende informasjon:

 1. Nominell virkningsgrad (η) ved full, 75 % og 50 % merkelast og merkespenning (UN)
 2. Effektivitetsnivå: "IE2" eller "IE3"
 3. Produksjonsår

Dersom størrelsen på motorens merkeplate gjør det umulig å ta med all informasjon som kreves, skal bare nominell virkningsgrad (η) ved full merkelast og merkespenning (UN) angis.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 640/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 4/2014, engelsk / norsk

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Elektriske motorer - engelsk /