Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Elektriske motorer

I 2009 etablerte EU krav til miljøvennlig utforming av standardiserte elektriske motorer, som vanligvis brukes i industrien. Forordningen ble endret i 2014.

Elektriske motorer og motorsystemer står for om lag 70 % av strømforbruket i industrien. Det samlede potensialet for kostnadseffektiv forbedring av energieffektiviteten hos disse motorsystemene er på omkring 20–30 %. Motorer er derfor et prioritert produkt når det gjelder kravene til miljøvennlig utforming.

Det er anslått at forordningene om elektriske motorer vil gi årlige energibesparelser på 135 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors.

Commission Regulation (EU) No 4/2014 of 6 January 2014 amending Regulation (EC) No 640/2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Minstekrav til energieffektivitet for motorene som faller innenfor virkeområdet
  • Krav til produktinformasjon på motorenes merkeplate
  • Krav til produktinformasjon i teknisk informasjon og på fritt tilgjengelige nettsteder

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 640/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 4/2014, engelsk / norsk (Ø)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Elektriske motorer - engelsk /