Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.04.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Enkle digitale dekodere - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til hvert enkelt produkt.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

  • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
  • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
  • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften og punkt 7 i vedlegg I til forordning 107/2009).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Kravene i forordningen gjelder for enkle digitale dekodere. Enkle digitale dekodere har som oppgave å konvertere ukrypterte, digitale kringkastingssignaler i SD (Standard Definition) eller HD (High Definition), til analoge kringkastingssignaler for analoge TV-er og radioer. I motsetning til komplekse digitale dekodere, som brukes til å omkode krypterte signaler for betalings-TV, kan enkle digitale dekodere kun brukes til å konvertere gratis TV-signaler som NRK.

Digitale dekodere med følgende tilleggsfunksjoner faller innenfor virkeområdet:

  • Integrert harddisk
  • Ekstra tuner
  • Konvertering av HD-signaler til HD- eller SD-videosignaler

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Dekodere med opptaksfunksjon basert på flyttbare medier i et standard bibliotekformat (DVD-opptaker), faller utenfor virkeområdet. 

Tidsplan og krav til miljøvennlig utforming

Kravene innføres i to trinn: det første trinnet fra 25. mars 2010, og det andre trinnet fra 25. mars 2013 og fremover.

Fra 25. mars 2013 må enkle digitale dekodere ikke overskride følgende grenser for energiforbruk:

 

Hviletilstand

Aktiv tilstand

Enkle digitale dekodere

0,5 W

5,00 W

Tillegg for displayfunksjon in hviletilstand

+ 0,5 W

-

Tillegg for harddisk

-

+ 6,00 W

Tillegg for ekstra tuner

-

+ 1,00 W

Tillegg for omkoding av HD-signaler

-

+ 1,00 W

I tillegg til grensene om energiforbruk, stiller forordningen også følgende krav:

  • Enkle digitale dekodere må ha en hviletilstand.
  • Enkle digitale dekodere må være utstyrt med en standard automatisk av-funksjon. Enkle digitale dekodere må automatisk skifte fra aktiv tilstand til hviletilstand innen tre timer i aktiv tilstand etter siste brukerhandling og/eller kanalbytte.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 107/2009, engelsk / norsk (Ø)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Enkle digitale dekodere - engelsk /