Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.04.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Enkle digitale dekodere

EU har fastsatt krav til miljøvennlig utforming av enkle digitale dekodere. Kravene innebærer at enkle digitale dekodere må ha en hviletilstand, at produktene ikke må overskride grensene for energiforbruk i henholdsvis hviletilstand og aktiv tilstand, og at produktene er utstyrt med en automatisk av-funksjon.

Det er anslått at antall enkle digitale dekodere i Europa vil øke fra 28 millioner i 2008 til 56 millioner i 2014, og at dette vil øke det årlige elektrisitetsforbruket fra 6 TWh til 14 TWh i den perioden.  Kravene til enkle digitale dekodere har vært anslått å gi besparelser på 9 TWh innen 2014. Dette tilsvarer omtrent 13 Alta-kraftverk.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Grenser for effektforbruk i hviletilstand
  • Grenser for effektforbruk i aktiv tilstand
  • Hviletilstand er tilgjengelig
  • Automatisk av-funksjon
  • Informasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 107/2009, engelsk / norsk (Ø)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Enkle digitale dekodere - engelsk /