Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Fjernsyn

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for fjernsyn. Kravene omfatter fjernsynsskjermer og fjernsynsapparater, samt nettverksfjernsyn. 

Forordningene forventes å redusere energiforbruket til fjernsyn signifikant. Det er anslått at forordningene om fjernsyn vil gi årlige energibesparelser på 28 TWh i 2020. Dette tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket i Irland. Endringen i kravene til nettverkshviletilstand i økodesignforordningen forventes å generere ytterligere energibesparelser på 10 TWh  innen 2020.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of televisions.

Vær oppmerksom på at kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 av 22. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 642/2009, har ytterligere krav til nettverkshviletilstand for fjernsyn.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

For alle fjernsyn:

 • Effektforbruk i påslått tilstand
 • Effektforbruk i hviletilstand/avslått tilstand
 • Maksimal tid til automatisk skift til hviletilstand/avslått tilstand
 • Spissverdiforhold for luminans

I tillegg er det krav til hviletilstand og avslått tilstand, samt hviletilstand med nettverkstilkobling:

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder for fjernsynsskjermer og fjernsynsapparater. Fjernsyn må være energimerket med en skala fra A+ til F, fra 1. januar 2017 med en skala fra A++ til E, og fra 1. Januar 2020 med en skala fra A+++ til D.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Eksempel på energietikett for fjernsyn

Etiketten viser

 • energieffektivitetsklassen til fjernsynet
 • effektforbruk i påslått tilstand i watt
 • årlig effektforbruk i påslått tilstand i kWh
 • synlig skjermdiagonal i centimeter og tommer
 • om fjernsynet har en synlig av-knapp som reduserer fjernsynsapparatets
  effektforbruk til under 0,01 watt i avslått tilstand

 

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 642/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1062/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en produsentveiledning for fjernsyn som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Fjernsyn - engelsk /