Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Hviletilstand med nettverkstilkobling

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming for elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr utformet for bruk i kablede og/eller trådløse nettverk. Forordningen er en endring av forordning 1275/2008 om hviletilstand og 642/2009 om fjernsyn.

Kravene til produkter med nettverkstilkobling er anslått å gi årlige energibesparelser på 36 TWh i 2020 og 49 TWh i 2025. Til sammenligning ligger den totale nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh per år.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Strømsparingsfunksjon som automatisk setter utstyr i hviletilstand med nettverkstilkobling
  • Maksimalgrenser for forbruk i hviletilstand med nettverkstilkobling
  • Diverse andre krav for produkter med nettverkstilkobling
  • Informasjon på produsentens hjemmeside

Kravene omfatter utstyr som drives av strøm fra strømnettet med en nominell spenning under eller lik 250 V.

Produkter med nettverkstilkobling må –  med mindre det ikke passer for den tiltenkte bruken av utstyret – ha en strømsparingsfunksjon (for alle nettverksporter). Når produktet ikke utøver sin hovedfunksjon, skal strømsparingsfunksjonen slå over på hviletilstand med nettverkstilkobling så snart som mulig.

Forordningen setter grenser for maksimalt tillatt effektforbruk i hviletilstand med nettverkstilkobling som varierer mellom 2 W og 12 W avhengig av type og tidslinje.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 801/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert to sett med retningslinjer for krav til miljøvennlig utforming med hensyn til energiforbruk i hviletilstand, avslått tilstand og hviletilstand med nettverkstilkobling:

Retningslinjer for effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand for husholdnings- og kontorutstyr. (1275/2008)

Retningslinjer som oppsummerer forordningen om hviletilstand og nettverkstilkobling. Disse retningslinjene skal leses i sammenheng med veiledningen over. (801/2013)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyrs effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand
engelsk /