Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Hviletilstand og avslått tilstand

EU har fastsatt krav til miljøvennlig utforming av hviletilstand og avslått tilstand for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr. Kravet gjelder også når produktet er markedsført for annen bruk enn i husholdninger og kontorer.

Elektrisitetsforbruket knyttet til hviletilstand og avslått tilstand for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ble anslått til 47 TWh i 2005. Dersom det ikke iverksettes særlige tiltak, forventes forbruket å stige til 49 TWh i 2020. Kravene til hviletilstand og avslått tilstand for produktene som faller innenfor virkeområdet, er anslått å gi en årlig energiøkonomisering på 35 TWh innen 2020. Dette tilsvarer nesten det årlige elektrisitetsforbruket i Danmark i 2015.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment.

Vær oppmerksom på at kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 av 22. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008, har ytterligere krav til nettverkshviletilstand for husholdningsapparater og kontorutstyr.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Avslått tilstand og/eller hviletilstand er tilgjengelig
  • Effektforbruk i hviletilstand/avslått tilstand
  • Energistyring som automatisk setter produktene i hviletilstand/avslått tilstand
  • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Kravene omfatter utstyr som drives av strøm fra strømnettet med en nominell spenning under eller lik 250 V.

Vær oppmerksom på at kravene til nettverkshviletilstand også gjelder for alt utstyr som omfattes av forordningen om hviletilstand. Les om kravene til nettverkshviletilstand her.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 1275/2008, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 801/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert to sett med retningslinjer for krav til miljøvennlig utforming med hensyn til energiforbruk i hviletilstand, avslått tilstand og hviletilstand med nettverkstilkobling:

Retningslinjer for effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand for husholdnings- og kontorutstyr. (1275/2008)

Retningslinjer som oppsummerer forordningen om hviletilstand og nettverkstilkobling. Disse retningslinjene skal leses i sammenheng med veiledningen over. (801/2013)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyrs effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand
engelsk /