Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Kjeler for fast brensel og pakkeløsninger

Europakommisjonen har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for kjeler for fast brensel, slik som kjeler til fyring med tre eller pellets, men også kjeler til fyring med flis og kjeler til fyring med koks, kull og annet fast brensel. Kravene til energimerking omfatter også pakkeløsninger med anlegg til romoppvarming, eller anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, supplerende varmeforsyningsanlegg, temperaturregulator  og solvarmeinnretninger.

Forordningene for kjeler for fast brensel er beregnet til å gi bare begrensede årlige energibesparelser. Den største fordelen er en reduksjon i skadelig luftforurensning, for eksempel partikler, uforbrente hydrokarboner (OGC) og nitrogenforbindelser (NOx). Den kombinerte effekten av forordningene er beregnet å føre til årlige utslippsreduksjoner på 10 kilotonn partikler (PM), 14 kilotonn OGC og 130 kilotonn NOx i EU innen 2030.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers.

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187 of 27 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

 • Energieffektivitetsindeks (EEI)
 • Utslippsgrenser
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder.
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen omfatter kjeler for fast brensel med nominell nytteeffekt ≤ 500 kW, og virkningsdatoen for kravene er 1. januar 2020.

Krav til energimerking

Virkningsdatoen for kravene til energimerking er 1. april 2017.

Ordningen med energimerking gjelder for:

 • Kjeler for fast brensel med nominell nytteeffekt til og med 70 kW
 • Pakkeløsninger som består av kjeler for fast brensel med nominell nytteeffekt til og med 70 kW, og supplerende varmeforsyningsanlegg, temperaturregulator og solvarmeinnretninger.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

Kjele for fast brensel

Eksempel på etikett. Etiketten viser:

 • indirekte romoppvarmingsfunksjon (standard)
 • energieffektivitetsklassen til fastbrenselkjelen
 • nominell nytteeffekt i kW
 • ekstra vannoppvarmingsfunksjon for kombikjeler
 • ekstra strømgenereringsfunksjon for kraftvarmeenheter

 

 

 

Pakkeløsninger med kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulator og solvarmeinnretninger

Eksempel på etikett. Etikettern viser:

 • indirekte romoppvarmingsfunksjon (standard)
 • energieffektivitetsklassen for romoppvarming for det frittstående produktet
 • avmerkingsboks for solvarmeinnretning
 • avmerkingsboks for varmtvannsbeholder
 • avmerkingsboks for temperaturregulator
 • avmerkingsboks for supplerende varmeanlegg
 • energieffektivitetsklassen for romoppvarming for hele pakkeløsningen

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2015/1189, engelsk / norsk (uo) (Ø) 
Forordning 2015/1187, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /