Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Kjøle- og fryseapparater

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for kjøle- og fryseapparater til husholdninger, slik som frysere, kjøleskap og kjøle- og fryseskap. 

Det er anslått at forordningene om kjøle- og fryseapparater til husholdninger vil gi årlige energibesparelser på 6 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1060/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household refrigerating appliances.

COMMISSION REGULATION (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Kjøle- og fryseapparater:

 • Energieffektivitet (med unntak for vinskap og enkelte kombinasjoner av kjøle- og fryseapparater uten kompressor)
 • Kjøle- og fryseskap med én termostat som kan brukes i omgivelsestemperaturer under + 16 ° C
 • Variasjoner i oppbevaringstemperatur og kontroll av fuktighet i avdeling for oppbevaring av vin
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder for nettdrevne kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Kjøle- og fryseapparater til husholdninger

Eksempel på energietikett for kjøle- og fryseapparater til husholdninger klassifisert i energiklasser A+++ til D

Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklasse
 • årlig energiforbruk i kWh
 • lagringsvolumet i liter for kjøledelene og/eller for frysedelene (når relevant)
 • utslipp av luftstøy

Vinskap

Eksempel på energietikett for vinskap


Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklasse
 • årlig energiforbruk i kWh
 • nominell kapasitet i antall standard vinflasker
 • utslipp av luftstøy

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 643/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1060/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

 

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk - engelsk /