Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Kjøle- og fryseskap til yrkesbruk med mer

EU har etablert krav til økodesign for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og væskekjøleaggregater for prosesskjøling. I tillegg er det satt krav til energimerking for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk.

Det er anslått at forordningene for produktene vil gi årlige energibesparelser på 6,3 TWh innen 2020 og 15,6 TWh innen 2030. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets.

Commission Regulation (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chiller.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk:

 • Energieffektivitet
 • Informasjon om nettovolum
 • Informasjon om energiforbruk
 • Informasjon om kuldemedium, dets potensial for global oppvarming (GWP) og kuldemediumfylling
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen gjelder for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med integrerte kjølesystemer drevet av elektrisitet.

Blåsekjølere og -frysere:

 • Informasjon om energiforbruk per kilo matvarer
 • Informasjon om kapasitet ved full last
 • Informasjon om temperatursyklusen
 • For enheter med integrert kjølesystem: Informasjon om kuldemedium, dets potensial for global oppvarming (GWP) og kuldemediumfylling
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen gjelder for blåsekjølere med en kapasitet på opptil 300 kg matvarer.

Kondenseringsaggregater:

 • Energieffektivitet
 • Informasjon om fordampningstemperatur
 • Informasjon om årlig energiforbruk
 • Informasjon om kjølekapasitet
 • Informasjon om type og navn på tiltenkt kuldemedium
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen gjelder for kondenseringsaggregater for kjøleformål med lav temperatur (opptil 20 kW) og middels temperatur (opptil 50 kW).

Væskekjøleaggregater for prosesskjøling for lav og middels temperatur:

 • Energieffektivitet
 • Informasjon om beregnet driftstemperatur
 • Informasjon om årlig energiforbruk
 • Informasjon om kjølekapasitet
 • Informasjon om type og navn på tiltenkt kuldemedium
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen gjelder for  væskekjøleaggregater for prosesskjøling for kjøleformål med lav og middels temperatur.

Krav til energimerking

Energimerkeordningen gjelder kun for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk inkludert produkter for matvarer og dyrefôr. Merkeordningen gjelder for skap med tilkobling til elnett, og med et integrert  kjølesystem (dampkompresjonssyklus).

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

 

Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk

Under finner du eksempler på de to energietikettene for et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk. 

Produsenten kan velge å bruke én av de to etikettene. Etikettene viser:

 • energiklassen til et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk
 • det årlige energiforbruket i kWh
 • lagringsvolumet i liter for kjøledelen eller for frysedelen
 • den beregnede omgivelsestemperaturen og relative fuktigheten for installasjonen av produktet