Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Klimaanlegg og komfortvifter

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming for klimaanlegg og komfortventilatorer, og krav til energimerking for klimaanlegg.

Det er anslått at forordningene for klimaanlegg vil gi årlige energibesparelser på 11 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans.

Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of air conditioners.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Forordningen omfatter klimaanlegg med nominell kapasitet ≤ 12 kW, og komfortvifter med elektrisk inngangseffekt  ≤ 125 W.

Vanlige klimaanlegg:

 • Energieffektivitet for varming ved hjelp av sesongavhengig effektfaktor (SCOP)
 • Energieffektivitet for kjøling ved hjelp av sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER)
 • Maksimalt lydnivå
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Etiketten viser ytelsen i varmemodus for tre ulike klima (se indikative temperatursoner på kartet). Energieffektivitetsklasse for et ‘gjennomsnittlig’ klima er obligatorisk. Energieffektivitetsklasse for et ‘varmere’ eller ‘kaldere’ klima er valgfritt. Hvis det ikke finnes tilgjengelige data for en spesifikk temperatursone, kan dette være angitt med en ‘X’.

Klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal samt komfortvifter:

 • Energieffektivitet for varming ved hjelp av krav til effektfaktor (COP) for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal
 • Energieffektivitet for kjøling ved hjelp av krav til energieffektivitetsfaktor (EER) for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal
 • Maksimalt innendørs lydnivå for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal
 • Maksimalt nivå for effektforbruk i avslått tilstand og hviletilstand
 • Om avslått tilstand og/eller hviletilstand og strømsparingsfunksjon er tilgjengelig
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Kravene til energimerking omfatter klimaanlegg som kan kobles til elnettet og som har en nominell kapasitet ≤ 12 kW for kjøling eller varming, hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon.

Andre energietiketter, som dekker bl.a. sentralvarmeteknologi, har blitt konstruert slik at energimerking for ulike typer teknologi kan sammenlignes direkte. Dette er ikke tilfellet for klimaanlegg, hvor bare energietiketter som dekker samme type klimaanleggsteknologi, kan sammenlignes direkte.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere. 

Vanlige reversible klimaanlegg

Bilde 1 er eksempel på energietikett for et vanlig reversibelt klimaanlegg. Etiketten viser ytelsen både i varme- og kjølemodus

Etiketten viser ytelsen i varmemodus for tre ulike klima (se indikative temperatursoner på kartet). Energieffektivitetsklasse for et ‘gjennomsnittlig’ klima er obligatorisk. Energieffektivitetsklasse for et ‘varmere’ eller ‘kaldere’ klima er valgfritt. Hvis det ikke finnes tilgjengelige data for en spesifikk temperatursone, kan dette være angitt med en ‘X’.

 • energieffektivitetsklasse i kjølemodus
 • energieffektivitetsklasse i varmemodus
 • lydeffektnivå inne i huset
 • lydeffektnivå utenfor huset
 • SEER for kjølemodus
 • SCOP for varmemodus
 • nominell nytteeffekt i kW i kjølemodus
 • nominell nytteeffekt i kW i varmemodus


Bilde 1

Vanlige klimaanlegg bare for kjøling

Bilde 2 er eksempel på energietikett for et vanlig reversibelt klimaanlegg som bare er for kjøling (i høyre kolonne). Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklasse for kjøling
 • lydeffektnivå inne i huset
 • lydeffektnivå utenfor huset
 • lydeffektnivå inne i huset
 • lydeffektnivå utenfor huset


Bilde 2

Vanlige klimaanlegg bare for varming

Bilde 3 er eksempel på energietikett for et vanlig reversibelt klimaanlegg som bare er for varming.
Etiketten viser ytelsen i varmemodus for tre ulike klima (se indikative temperatursoner på kartet). Data for de ulike temperatursonene er angitt på samme måte som for det vanlige reversible klimaanlegget.

 • energieffektivitetsklasse for varming
 • lydeffektnivå inne i huset
 • lydeffektnivå utenfor huset
 •  SCOP for varmemodus
 • nominell nytteeffekt i kW for varming


Bilde 3

Reversible klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal

Bilde 4 er eksempel på energietikett for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal. Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklasse i kjølemodus
 • energieffektivitetsklasse i varmemodus
 • lydeffektnivå inne i huset
 • EER for kjølemodus
 • COP for varmemodus
 • nominell nytteeffekt i kW i kjølemodus
 • nominell nytteeffekt i kW i varmemodus


Bilde 4

Klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal som bare er for kjøling og bare for varming

Det finnes også egne energietiketter for klimaanlegg med kanal som bare er for varming og bare for kjøling. Forordningen om energimerking har eksempler for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning  206/2012, engelsk / norsk (Ø)
Forordning  626/2011, engelsk / norsk (E)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjo

 

Generell veiledning - engelsk /

Klimaanlegg og komfortvifter - engelsk