Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Krafttransformatorer

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming ved omsetning og ibruktaking av krafttransformatorer med en merkeeffekt på minst 1 kVA som brukes i overførings- og fordelingsnett med strøm på 50 Hz frekvens eller til industrielle formål. Forordningen får anvendelse kun på transformatorer som er kjøpt etter at forordningen trådte i kraft.

Det er anslått at forordningene på krafttransformatorer vil gi årlige energibesparelser på 16,2 TWh i EU i 2025. Dette tilsvarer 24 Alta-kraftverk. Forordningen vil ikke ha like store potensialer i Norge da vi allerede har svært effektive transformatorer. 2015 kravene vil ha marginal effekt mens kravene fra 2021 er beregnet til å gi en besparelse på 200 GWh i Norge. 

Forordningens fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 548/2014 of 21 May 2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers.

Økodesignkrav

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende, som angitt i vedlegg 1 til forordningen:

For trefase tørr- eller oljeisolerte mellomstore transformatorer med merkeeffekt ≤ 3 150 kVA:

 • Maksimale tillatte belastningstap, vedlegg 1 tabell 1.1 og 1.2 til forskriften
 • Maksimale tillatte tomgangstap, vedlegg 1 tabell 1.1 og 1.2 til forskriften

For spesielle kombinasjoner av viklingsspenning eller dobbelspenning i den ene eller begge viklingene, er korreksjonsfaktorene definert i vedlegg I tabell 1.3 til forordningen.

For krafttransformatorer som er utstyrt med uttak med sikte på spenningsjustering, inkludert fordelingstransformatorer med spenningsregulering, er korreksjonsfaktorene definert i vedlegg I tabell 1.3 til forordningen.

For tørr- eller oljeisolerte mellomstore transformatorer med merkeeffekt> 3 150 kVA:

 • Minste indeks for høyeste effektivitet (PEI), vedlegg I tabell 1.4 og 1.5 til forordningen

For mellomstore oljeisolerte mastetransformatorer, med merkeeffekt mellom 25 kVA og 315 kVA:

 • Maksimale tillatte belastningstap, vedlegg 1 tabell 1.6 til forskriften
 • Maksimale tillatte tomgangstap, vedlegg 1 tabell 1.6 til forskriften

For tørr- eller oljeisolerte store transformatorer med merkeeffekt:

 • Minste indeks for høyeste effektivitet (PEI), tabell 1.7 og 1.8 i det regulatoriske dokumentet

For alle små, mellomstore og store krafttransformatorer:

 • Informasjon skal gis i all produktinformasjon og på nettsteder
 • Informasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen

Definisjoner av små, mellomstore og store krafttransformatorer:

 • 'Liten krafttransformator’ vil si en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som ikke overstiger 1,1 kV. (3)
 • ‘Mellomstor krafttransformator’ vil si en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som er høyere enn 1,1 kV, men ikke over 36 kV, og en merkeeffekt på minst 5 kVA, men lavere enn 40 MVA.
 • ‘Stor krafttransformator’ vil si en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr på over 36 kV og en merkeeffekt på minst 5 kVA, eller en merkeeffekt på minst 40 MVA, uavhengig av den høyeste spenningen for utstyr.

Artikkel 2 i forordningen inneholder presise og ytterligere definisjoner 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 548/2014, engelsk / norsk (Ø)

Annen informasjon

Presentasjoner fra informasjonsmøte hos NVE den 2. juni 2016

Produktekspert fra Viegand Maagøe
NVE presentasjon
Juridiske vurderinger