Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Merking på internett

EU har etablert krav til energimerking for energirelaterte produkter på internett. Kravene er implementert i en horisontal forordning om endring av alle eksisterende forordninger om energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU på tidspunktet for ikrafttredelse av den horisontale forordningen. For forordninger om energimerking som trer i kraft etter gjennomføringen av den horisontale forordningen, vil kravene til energimerking på internett inngå i forordningen for det enkelte produkt.

Fjernsalg via internett utgjør en stadig større andel av salget av energirelaterte produkter. Ved å etablere krav om å vise energietikett og datablad for et produkt som selges via internett, vil sluttbrukerne kunne ta bedre informerte beslutninger når de kjøper på nettet.

Forordningenes fulle tittel

Commission Delegated Regulation (EU) No 518/2014 of 5 March 2014 amending Commission Delegated Regulations (EU) No 1059/2010, (EU) No 1060/2010, (EU) No 1061/2010, (EU) No 1062/2010, (EU) No 626/2011, (EU) No 392/2012, (EU) No 874/2012, (EU) No 665/2013, (EU) No 811/2013 and (EU) No 812/2013 with regard to labelling of energy-related products on the internet.

Krav til energimerking på internett

Den horisontale forordningen omfatter følgende produkter:

  • Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk
  • Fjernsyn
  • Klimaanlegg
  • Elektriske lamper og lysarmaturer
  • Støvsugere
  • Anlegg til romoppvarming og varmtvannsberedere

For produkter som tilbys for salg, leie eller avbetaling via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen. Energietiketten og databladet må være store nok til å være synlig og leselig.

Energietiketten  og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning. I så fall gjelder disse retningslinjene:

  • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
  • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Veiledningsfilm (2,5 min)

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 518/2014, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)