Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.08.2017 , sist oppdatert 15.11.2018

Den reviderte energimerkeforordningen i kraft i EU

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende den 28. juli. I EU anvendes forordningen fra 1. august og energimerkedirektivet oppheves fra samme tidspunkt. For Norge er neste skritt vurdering av EØS-relevans, og behandling i EØS-komiteen.

Energimerkeforordningen gir en ny klassifiseringsskala for eksisterende og framtidige produkter og skal sikre enkel og klar informasjon for forbrukerne. Kommisjonen har besluttet å gjøre direktivets forpliktelser mer bindende, og har derfor gjort det om til en forordning. Regelverket skal gjøre forbrukerne mer bevisst husholdningsapparaters energieffektivitet og -forbruk, og bidra til oppnåelsen av EUs mål for energieffektivisering for 2020 og 2030.

Forordningen etablerer tidsfrister for når den eksisterende skalaen A+, A++, A+++ skal erstattes med en A-G-skala. For å holde tritt med forbedringer i energieffektivitet, skal fremtidig omklassifisering utløses når 30% av produktene som selges i EU-markedet klassifiseres i den øverste energieffektivitetsklassen A, eller når 50% av disse produktene klassifiseres i de to øverste energieffektivitetsklassene A og B.

Det skal også etableres en produktdatabase der produsenter og importører etter forordningen er forpliktet til å registrere produkter. Denne skal hjelpe de nasjonale tilsynsmyndighetene å sikre at regelverket overholdes. Den skal også gi forbrukerne ytterligere informasjon om produktene. Databasen skal være på plass fra januar 2019.

Det er en tidsplan for omklassifisering av energiklassene og når nye energietiketter skal tas i bruk.

De produktene som etter energimerkeforordningen først skal få ny energietikett fra den nye skalaen, A-G, i EU er:

  • Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk
  • Vaskemaskiner til husholdningsbruk og Kombinert vaskemaskin/tørketrommel
  • Husholdningskjøl/frys
  • Belysningsprodukter
  • Elektroniske skjermer

Europakommisjonen har laget et utkast til forordninger med tanke på dette. Etter utkastene til nytt regelverk som foreligger per i dag, ligger det an til at de første etikettene vil bli synlig fra våren 2021, med litt forskjellig virkningsdato for de forskjellige produktgruppene.

Vi tar forbehold om at dette er forslag til nytt regelverk som ikke ennå er vedtatt i EU og at de derfor heller ikke er tatt inn i norsk rett.

Les forordningen: Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU