Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.05.2016 , sist oppdatert 20.05.2016

Endring av økodesignforskriften med ikrafttredelse 24. april 2016

Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere er gjennomført i økodesignforskriften. Første virkningsdato for kravene er 1. juli 2016. Informasjonsmøte om kravene avholdes 14. juni. 

Økodesignforskriften er endret ved at følgende forordning er gjennomført:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 av 5. mai 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere

Første virkningsdato for krav er 1. juli 2016.

Se norsk uoffisiell oversettelse av forordning 2015/1095 og les mer om hva den inneholder på NVEs nettsider.

Se endringsforskriften i Lovdata.

Energimerkeforordningen for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk (2015/1094) er tidligere gjennomført i energimerkeforskriften for produkter.

NVE avholder et informasjonsmøte om kravene i forordningen den 14. juni. Se egen nyhet.

 

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Knut N. Knutsen, knk@nve.no