Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.03.2016

Endring av økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter med ikrafttredelse 2. mars 2016

Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel og kjeler for fast brensel er gjennomført i økodesignforskriften, mens krav til energimerking av produkter på Internett er gjennomført i energimerkeforskriften for produkter.

Økodesignforskriften er endret ved at følgende to forordninger er gjennomført:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1185 av 24. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1189 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel

Se endringsforskriften på Lovdata. Endringene vil om kort tid også fremgå av økodesignforskriften på Lovdata.

Se norsk uoffisiell oversettelse av forordningene 2015/1185 og 2015/1189 og les mer om hva de inneholder på NVEs nettsider

 

Energimerkeforskriften for produkter er endret ved at følgende forordning er gjennomført:  

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 518/2014 av 5. mars 2014 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 med omsyn til merking av energirelaterte produkt på Internett

Se endringsforskriften på Lovdata. Endringene vil om kort tid også fremgå av energimerkeforskriften for produkter på Lovdata.

Se norsk uoffisiell oversettelse av forordning 518/2014 og les mer om hva den inneholder på NVEs nettsider

Kontaktinformasjon

Kirsti Hind Fagerlund, tlf. 229599309/45277457

Bernt Saugen, tlf. 22959457/95210043