Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.11.2017 , sist oppdatert 09.11.2017

Endring av økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Tre nye EU-forordninger er gjennomført i Norge ved forskriftsendringer. To forordninger dreier seg om endring og presisering av krav til bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrer og en forordning setter økodesignkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer.

Følgende to forordninger er innlemmet i økodesignforskriften:

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 av 30. november 2016 som endrer forordning (EF) 1275/2008, (EF) 107/2009, (EF) 278/2009, (EF) 640/2009, (EF) 641/2009, (EF) 642/2009, (EF) 643/2009, (EU) 1015/2010, (EU) 1016/2010, (EU) 327/2011, (EU) 206/2012, (EU) 547/2012, (EU) 932/2012, (EU) 617/2013, (EU) 666/2013, (EU) 813/2013, (EU) 814/2013, (EU) 66/2014, (EU) 548/2014, (EU) 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189, (EU) 2016/2281 med hensyn til bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrer.

Forordningen får øyeblikkelig virkning i Norge.

Les EØS-notat

Les om forordningen på NVEs hjemmeside.

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2016/2281 av 30. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer.

Kravene i forordningen får virkning fra 1. januar 2018. Deretter skjerpes kravene ytterligere den 1. januar 2021.

Les EØS-notat

Lovdata §35

Les om forordningen på NVEs hjemmeside.

  

Følgende forordning er innlemmet i energimerkeforskriften for produkter:

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/254 av 30. november 2016 som endrer, når det gjelder bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrene, delegert kommisjonsforordning (EU) 1059/2010, (EU) 1060/2010, (EU) 1061/2010, (EU) 1062/2010, (EU) 626/2011, (EU) 392/2012, (EU) 874/2012, (EU) 665/2013, (EU) 811/2013, (EU) 812/2013, (EU) 65/2014, (EU) 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186, (EU) 2015/1187.

Les EØS-notat

Les om forordningen på NVEs hjemmeside.