Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.03.2019

Energimerkeforordningen for støvsugere er annullert

Kravene til energimerking av støvsugere er fjernet i alle EUs medlemsland. Kravene til energimerking ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018, og dommen ble rettskraftig 18. januar 2019.

Dommen medfører at leverandører og forhandlere i Norge ikke lenger skal merke støvsugere med energietikett, verken i butikker eller på internett.

NVE vil så raskt som mulig gjennomføre nødvendige endringer i norsk regelverk.

Det pågår for tiden et arbeid i EU for å utarbeide en ny forordning for energimerking av støvsugere.
Norges vassdrags- og energidirektorat vil samarbeide med relevante interessenter for å innhente innspill i prosessen.

Økodesignkravene til støvsugere er uendret og gjelder fortsatt, det samme er tilfelle for økodesign- og energimerkekrav for alle andre produkter.

Økodesign og energimerking er viktige verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energieffektivisering innen 2020, et delmål på vei til et nullutslippssamfunn.
Økodesignforskriften forbyr omsetting av de minst energieffektive produktene. Energimerking gir forbruker mulighet til å velge de mest energieffektive produktene innen hvert produktområde.

Les mer om økodesign og energimerking av produkter på NVEs nettsider

Kontaktperson

Overingeniør Ingvill Sjøvold Nilsen,
Tlf: 22 95 91 28

Seksjonssjef Christine Birkeland,
TLF 22 95 98 76