Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.10.2016

EU har igangsatt arbeid for å utvikle testmetoder for store industriprodukter

Testing av store industriprodukter som eksempelvis transformatorer og vifter kan være krevende. Produktene er ofte store og tunge. I tillegg kreves det stort og spesialisert testutstyr. Det er derfor et begrenset antall uavhengige akkrediterte testinstitusjoner som kan teste denne type utstyr. Gjennomføring av tester for å verifisere om produktene oppfyller kravene i forordning/forskrift vil derfor kunne være både tidkrevende og medføre betydelige kostnader. Samtidig er energisparepotensialet for denne type produkter stort og etterlevelse av kravene er derfor viktig.

For å hjelpe myndighetene i deres tilsynsarbeid og bistå produsenter og distributører til å bringe klarhet i deres forpliktelser i forhold til kravene i økodesigndirektivet og underliggende forordninger.

Målgruppene for prosjektet er:

Markedsovervåkningsmyndigheter som har tilsynsansvaret for at kravene i økodesigndirektivet og underliggende forordninger etterleves.

Produsenter og distributører slik at de kan forstå og oppfylle deres juridiske forpliktelser som følge av økodesignkravene for vifter og transformatorer på en slik måte at dette aksepteres av tilsynsmyndigheten 

Sluttbrukere for vifter og transformatorer slik at disse kan forstå hvilke energibesparelser de kan oppnå som følge av at minimumskrav til effekt og ytelse for disse to produktkategoriene oppfylles.

Prosjektet startet i mars 2016. Beregnet avslutning er februar 2019.Nærmere informasjon finner du her:

Verification of energy efficiency requirements for large products – Power transformers and fans.

Det er også opprettet en egen webside for det pågående arbeidet: http://www.intas-testing.eu/

Det er mulig å registrere seg som interessent på nettsiden slik at du kan motta nyhetsbrev underveis i prosjektet.

Les dansk faktaark om prosjektet.

Det er også etablert INTAS-project Advisory Board.

Fra Norge deltar: Seniorrådgiver Knut Knutsen knk@nve.no / 22 95 92 33