Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2017 , sist oppdatert 14.08.2017

Høring av utkast til økodesignkrav for datatjenere (servere) og datalagringsprodukter

EU-kommisjonen har innkalt til møte i samrådsforum for å diskutere et utkast til en ny økodesignforordning om datatjenere og datalagringsprodukter. I tillegg til krav om energieffektivitet, stilles det også helt nye krav som understøtter EUs strategi for sirkulærøkonomi. Kravene foreslås å få virkning i årene 2019, 2023 og 2026. Frist for innspill av synspunkter til NVE er 6. februar.

Den kravforberedende studien for produktene har avdekket at energiforbruk i bruksfasen for produktene kan reduseres betraktelig. Kommisjonen har anslått at økodesignkravene vil lede til en årlig energibesparelse i EU på 9 TWh i 2030. I tillegg fases en helt ny type krav inn – materialeffektivitetskrav - som skal understøtte EUs sirkulærøkonomistrategi.

NVE har derfor foretatt en prioritering av hvilke produktgrupper som vi vil rette hovedoppmerksomheten mot. Produktgruppen datatjenere og datalagringsprodukter er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Eventuelle høringsuttalelser, som NVE finner å ikke være tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, vil ikke resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot samrådsforum for å fremme sitt syn. NVE er imidlertid uansett interessert i å motta eventuelle synspunkter til utkastet.

Les utkast til økodesignforordning WORKING DOCUMENT FOR THE CONSULTATION FORUM ON potential ecodesign requirements for servers and data storage Products

Les bakgrunnsnotat EXPLANATORY NOTES

 

Noen eksempler på kravene som beskrives i utkastet til forordning:

Energi

Minimumskrav til strømforsyningsenhetens (PSU) energieffektivitet og minimumskrav til effektfaktor og maksimalt tillatt effektbehov i hviletilstand.

Materialeffektivitet

  • Forbud mot lodding og fastliming av syv angitte komponenter, for eksempel hovedkretskort, minnebrikke og prosessor.
  • Med tanke på senere gjenvinning, skal produktet ha dokumentasjon som beskriver hvordan man ved demontering kan få tilgang til bestemte komponenter, hvilke sammenføyningsteknikker som er benyttet og hvilke verktøy som trengs til demonteringen.

Informasjon til tredje parter som sysler med vedlikehold, reparasjon, gjenbruk og oppgradering

  • Innhold (vekt i gram) av bestemte kritiske råmaterialer som kobolt, neodynium, palladium

Generelt vil vi i tiden fremover se at krav knyttet til produkters levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vil fastsettes i økodesignforordninger for helt nye produkter og i revisjoner av eksisterende økodesign produktforordninger. Se egen omtale under Kommisjonens arbeidsplan for 2016-2019 .

Frist for innspill: 6. februar

Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no). Spørsmål kan rettes til samme person.