Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.02.2019 , sist oppdatert 01.10.2019

Høring – forslag om å opprette felles energimerkeskala for luft-luft varmepumper og varmeovner

Konsulenten for review-studiene for klimaanlegg&komfortvifter og varmeovner har bedt om kommentarer til et forslag om å slå sammen energimerkeforordningene for henholdsvis varmeovner og klimaanlegg (luft-luft varmepumper) ≤ 12 kW. Høringen er i denne omgang ment som en «lodding av stemningen» for en slik sammenslåing.

Høringsnotatet er sendt til registrerte interessenter i de to reviewstudiene. En sammenslåing av forordningene 2015/1186 (energimerking av varmeovner) og 626/2011 (energimerking av luft-luft varmepumper ≤ 12 kW) innebærer at varmeovner og varmepumper skal rangeres etter samme energiklasseskala. Per i dag er kun varmeovner fyrt med gass, flytende brensel og fast brensel innenfor virkeområdet til energimerkeforordningen for varmeovner.

Les forslaget Combination of energy labels local space heaters and heat pumps    

Frist for innsending av kommentar til NVE: 15. februar

Kommentaren kan sendes til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no